Účelová dotace pro rok 2024

Název: Účelová dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2024

Číslo žádosti: P/2024/1355
Poskytovatel finančních prostředků: Jihočeský kraj
Období čerpání dotace: 1.1.2024 - 31.12.2024
Výše podpory: 981 000,- Kč
top