Jak to všechno začalo

Domovy KLAS

Obecně prospěšná společnost Domovy KLAS byla založena v roce 2009. Hlavním iniciátorem založení společnosti bylo občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou (dnes Sdružení POMOC, z. s.), které ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství připravilo model Domovy KLAS. Jedná se o českou verzi původního francouzského konceptu péče o seniory MARPA. Model Domovy KLAS je inspirativní svým celkovým pojetím, filosofií a organizací a přispívá ke zkvalitnění aktivního života venkovských seniorů. Je určen těm, kteří již plně nestačí na samostatný život a potřebují nějakou formu sociální pomoci, ale zároveň si tuto samostatnost chtějí udržet, případně se na ni připravit.

V Temelíně, jako prvním, došlo k zakoupení zchátralého zemědělského dvoru vintravilánu obce, který prošel rekonstrukcí, aby zde mohla být zahájena činnost pro seniory, rodiny s dětmi a veřejnost. Dále v roce 2015 úspěšně zahájila provoz další naše pobočka Domovů Klas v Chrášťanech. V současné době se připravuje realizace dalšího - třetího střediska Domovů KLAS, a to sice v Albrechticích nad Vltavou.

V roce 2011 byla registrována sociální služba „Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“ a „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“, v roce 2014 „Pečovatelská služba“ a „Osobní asistence“.
top