Současnost

Společnost Domovy KLAS, o.p.s. se v současné době zaměřuje na seniory a osoby se zdravotním postižením, na rodiny s malými dětmi, na větší děti i na širokou veřejnost. Těžištěm služeb poskytovaných společností Domovy KLAS, o.p.s. je terénní pečovatelská služba, jež byla registrována v roce 2014. Službu poskytujeme seniorům a osobám se zdravotním postižením na vltavotýnsku. Hlavní střediska máme v obcích Temelín a Chrášťany, ale naše služby rozšiřujeme i do dalších obcí v mikroregionu (Albrechtice, Týn nad Vltavou, Chvalešovice…). Pečovatelská služba je poskytována podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, zahrnuje základní služby i služby fakultativní. Klientům pečovatelské služby také nabízíme k zapůjčení kompenzační pomůcky usnadňující pohyb a zlepšující komfort imobilních klientů.

Seniorům a osobám se zdravotním postižením nabízíme dále, kromě této registrované služby, aktivizační služby formou otevřených klubů pro seniory. Senior kluby fungují v současnosti v obcích Temelín a Chrášťany a nabízejí seniorům možnost smysluplného trávení volného času a setkávání s vrstevníky a širokou komunitou.

Domovy KLAS o.p.s. nevěnují svou pozornost pouze seniorům a osobám se zdravotním postižením. Nabízíme podporu i rodinám s malými i většími dětmi. V roce 2022 jsme v našem středisku v Chrášťanech obnovili provoz mateřského centra a v obou střediscích dlouhodobě provozujeme odpolední otevřené kluby pro děti. Pro rodiče organizujeme přednášky zaměřené na rozvoj a podporu rodičovských kompetencí. Pro děti připravujeme pravidelné volnočasové aktivity s různým zaměřením v období školního roku a o prázdninách příměstské tábory. V průběhu roku také pořádáme pro rodiny s dětmi množství tematicky zaměřených akcí.

V rámci práce s dětmi jsou Domovy KLAS, o.p.s. také provozovatelem dětské skupiny Děti v Buši, která má zázemí v komunitním prostoru Buš v Čihovicích u Týna nad Vltavou. Nadstavbou všech poskytovaných služeb je podpora komunitního života. Naše společnost každoročně organizuje nebo se podílí na přípravě a realizaci mnoha akcí zaměřených na podporu komunitního života v obcích, kde působí. Cílem aktivit je zapojit seniory, osoby s handicapem, místní rodiny a mládež do dění ve své obci a okolí, propojit jednotlivé skupiny obyvatel a podpořit místní sociální vazby. Jsme také provozovatelem komunitního prostoru Buš v Čihovicích na okraji Týna nad Vltavou. Buš poskytuje jednak zázemí pro dětskou skupinu Děti v Buši a zároveň je to prostor k setkávání veřejnosti, relaxaci nebo vzdělávání.

V zadní části Buše byla postavena Jurta, která slouží jako zázemí pro domškoláckou skupinku dětí. Děti se zde setkávají tři dny v týdnu, společně pracují na různých projektech a vzdělávají se. Jurta je také prostor otevřený pro veřejnost. Nabízí se k pronájmu. Mohou se zde konat workshopy, cvičení, meditace a podobné aktivity. Více informací k poskytovaným službám naleznete u příslušných odkazů.
top