Terénní pečovatelská služba

Informace o službě

Poskytujeme terénní pečovatelskou službu dle zákona č.108/2006 Sb. Pečovatelská služba umožňuje klientům zůstat v domácím prostředí, důstojně žít a zapojovat se do běžného života společnosti, zachovávat vazby na rodinu, přátele a využívat vlastních možností, schopností a dovedností.

Vztah mezi klientem a pečovatelskou službou je smluvně ošetřen a je podpořen individuálním plánováním péče. Naše pracovnice za Vámi přijedou na předem dohodnutý čas. Snažíme se o to, aby si každý člověk mohl zachovat v co největší míře svoji důstojnost, svou soběstačnost a svůj dosavadní způsob života ve svém prostředí, na které je zvyklý.

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru

Fotogalerie

top