Terénní pečovatelská služba

CZ-03-1-51-0-0-0-0-19_107-0016411_Detske_kluby_Klasek_LR_17.jpg

Informace o službě

Poskytujeme terénní pečovatelskou službu dle zákona č.108/2006 Sb. Pečovatelská služba umožňuje klientům zůstat v domácím prostředí, důstojně žít a zapojovat se do běžného života společnosti, zachovávat vazby na rodinu, přátele a využívat vlastních možností, schopností a dovedností.

Vztah mezi klientem a pečovatelskou službou je smluvně ošetřen a je podpořen individuálním plánováním péče. Naše pracovnice za Vámi přijedou na předem dohodnutý čas. Snažíme se o to, aby si každý člověk mohl zachovat v co největší míře svoji důstojnost, svou soběstačnost a svůj dosavadní způsob života ve svém prostředí, na které je zvyklý.

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
21. 05. 2024 Sazebník úhrad pečovatelské služby .pdf 583 kB Stáhnout
21. 05. 2024 Smlouva o poskytování pečovatelské služby .pdf 773 kB Stáhnout
21. 05. 2024 Vnitřní pravidla poskytování služby .pdf 743 kB Stáhnout
21. 05. 2024 Žádost o zavedení služby .docx 141 kB Stáhnout
21. 05. 2024 Ceník .pdf 345 kB Stáhnout 21. 05. 2024 Sazebník úhrad pečovatelské služby .pdf 583 kB Stáhnout 21. 05. 2024 Smlouva o poskytování pečovatelské služby .pdf 773 kB Stáhnout 21. 05. 2024 Vnitřní pravidla poskytování služby .pdf 743 kB Stáhnout 21. 05. 2024 Žádost o zavedení služby .docx 141 kB Stáhnout

Fotogalerie

top