Vzdělávací služby

Vzdělávací služby

 

V rámci našich vzdělávacích služeb jsme schopni konkrétní cílové skupině zajistit vzdělávání. Cílová skupina je dána projektem, do kterého jsme nebo případně budeme zapojeni.

Může se jednat o různé formy vzdělávání, například:

  • školení
  • semináře
  • praktické kurzy zaměřené na rozvoj osobnosti ...

V minulosti naši senioři již prošli vzdělávacími kurzy:

  • "My se myší nebojíme", jednalo se o seznámení seniorů se základní prací na počítači.
  • Rukodělný kurz pro seniory - trval celý rok, každý týden si lektorka kurzu Lenka Zajícová pro seniory připravila zajímavou tvůrčí techniku
  • Angličtina pro seniory - školní rok věnovaný základům anglického jazyka, navazuje pokračování