Úvod

Fungování Domovů KLAS v době nebezpečí nákazy koronavirem

Pečovatelská služba funguje nadále s oprávněním na základě §40 zákona č.108/2006 Sb.
• Naše pečovatelská služba i v této době zajišťuje základní služby (viz ceník služeb) jako je nákup, vyzvednutí léků, pochůzka na poštu apod., dále úklid, pomoc s hygienou, zajištění stravy, případně další nutné činnosti. V nouzovém stavu jsou omezeny fakultativní služby na nezbytné minimum.
• Na základě doporučení MPSV nyní poskytujeme nákupy také osobám, které na území obce a okolí potřebují zajistit tuto pomoc a nejsou našimi klienty. Je možné se obrátit kdykoliv na tel. číslo 774709113 a objednat si nákup s dovážkou do domu, zajistíme dle časových možností.
• Informujeme naše klienty o změnách a také možnostech podpory v této době a samozřejmě je tu možnost kdykoliv zavolat sociální pracovnici a třeba jen probrat osobní situaci.

Volnočasové aktivity Domovů KLAS jsou bohužel nyní pozastaveny. Jedná se o senior klub, dětské kluby Klásek, společenské a kulturní akce, přednášky, cvičení, výlety a jiné druhy setkávání.

SENIOŘI

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DĚTSKÁ SKUPINA

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

MLÁDEŽ