Sociální služby

Jaké sociální služby poskytujeme?

Domovy KLAS, o.p.s. Temelín poskytuje následující sociální služby:

  • Základní poradenství - Cílem je poskytnout našim klientům či jejich známým potřebné informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o způsobu jejího předcházení.Cílem je poskytnout dětem, mládeži, seniorům či jejich rodinným příslušníkům potřebné informace, které přispívají k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Můžeme Vám pomoci s doporučením navazujícího poradenského zařízení, například v oblasti práva, psychologie, vzdělávaní či jiných navazujících služeb
  • Služby sociální péče - Naše zařízení poskytuje terénní pečovatelskou službu osobám které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a zároveň jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech klientů.
     
  • Služby sociální prevence - Služby sociální prevence napomáhají předcházet sociálnímu vyloučení dětem, mládeži, zdravotně znevýhodněným občanům nebo seniorům. Jedná se zejména o klubové a volnočasové aktivity.