Sociální služby

Jaké sociální služby poskytujeme?

Domovy KLAS, o.p.s. Temelín poskytuje následující sociální služby:

  • Základní poradenství - Cílem je poskytnout našim klientům či jejich známým potřebné informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o způsobu jejího předcházení.
     
  • Odborné sociální poradenství - Cílem je poskytnout dětem, mládeži, seniorům či jejich rodinným příslušníkům potřebné informace, které přispívají k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Můžeme Vám pomoci s doporučením navazujícího poradenského zařízení, například v oblasti práva, psychologie, vzdělávaní či jiných navazujících služeb.
     
  • Služby sociální péče - Naše zařízení poskytuje pečovatelskou službu, a to buď terénní nebo ambulatní formou, osobám které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a zároveň jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob nebo v zařízení Domova s pečovatelskou službou v Temelíně.
     
  • Služby sociální prevence - Služby sociální prevence napomáhají předcházet sociálnímu vyloučení dětem a mládeži, které navštěvují nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Cílem této služby je napomáhat této cílové skupině k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.