Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Poskytujeme komplexní pečovatelské služby ambulantní či terénní formou. Naše pracovnice za Vámi přijedou jak do prostorů Domova s pečovatelskou službou, tak i mimo něj, do Vašich domácností v oblasti Vltavotýnska.

Snažíme se o to, aby si každý člověk mohl zachovat v co největší míře svoji důstojnost a svůj dosavadní způsob života ve svém prostředí, na které je zvyklý. Díky naší pomoci se Vám snažíme kompenzovat Vaši sníženou soběstačnost, kterou zároveň napomáháme tomu, aby případná ústavní péče v institucionálním zařízení byla pro Vás co nejvíce oddálena.

Co Vám naše pečovatelská služba nabízí:

 •  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • dohled nad užíváním léků
 • pomoc při přípravě, či podání pokrmu
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, žehlení, praní, nákupy ...)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (dovoz na nákup, k lékaři, na úřad ...)

 Pro koho je pečovatelská služba určena:

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • seniory

Pečovatelská služba je hrazena uživatelem dle platného ceníku základních činností a ceníku fakultativních služeb (viz odkaz), od platby za pečovatelskou službu jsou osvobozeni:

 • účastníci odboje
 • osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,
 • osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,
 • pozůstalý manžel (manželka) po výše uvedené osobě starší 70 let.