Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Poskytujeme komplexní pečovatelské služby ambulantní či terénní formou. Naše pracovnice za Vámi přijedou jak do prostorů Domova s pečovatelskou službou, tak i mimo něj, do Vašich domácností v oblasti Vltavotýnska.

Snažíme se o to, aby si každý člověk mohl zachovat v co největší míře svoji důstojnost a svůj dosavadní způsob života ve svém prostředí, na které je zvyklý. Díky naší pomoci se Vám snažíme kompenzovat Vaši sníženou soběstačnost, kterou zároveň napomáháme tomu, aby případná ústavní péče v institucionálním zařízení byla pro Vás co nejvíce oddálena.

Co Vám naše pečovatelská služba nabízí:

  •  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • dohled nad užíváním léků
  • pomoc při přípravě, či podání pokrmu
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, žehlení, praní, nákupy ...)
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (dovoz na nákup, k lékaři, na úřad ...)

 Pro koho je pečovatelská služba určena:

  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby se zdravotním postižením
  • seniory