Mateřské centrum

Děti v buši

Nová dětská skupina fungující na principech lesní školky v Týně nad Vltavou - Čihovicích

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Název projektu: Domovy KLAS dětská skupina Týnka 
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009415

Kapacita dětí : 10

Děti v buši