Mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež mohou navštívit všechny děti a mládež od 6 do 26 let.

Pro děti a mládež je k dispozici vybavená klubovna různými hračkami, hrami, výtvarnými potřebami, počítači, dataprojektorem atd.

Díky aktivitám, kterých se děti a mládež mohou v zařízení zúčastnit se společně snažíme co nejvíce eliminovat společensky nežádoucí jevy, které jsou čím dál více všude kolem nás.

Co vám naše nízkoprahové zařízení nabízí a zároveň zaručuje:

 • ​anonymitu
 • pomoc při řešení obtížných situací
 • rovné zacházení
 • každý v nízkoprahovém zařízení je vyslyšen
 • svobodná volba v příchodech a odchodech v našem zařízení
 • v případě potřeby doporučíme návazné zařízení

Co je našim cílem:

 • zlepšení kvality života
 • prevence vyloučení ze společnosti
 • minimalizování sociálních rizik
 • orientace v přirozeném prostředí
 • přecházení případně eliminace rizikového chování
 • nabídnutí možností trávení volného času
 • pomoc při zvládání životních událostí vlastními silami
 • prevence sociálně patologických jevů
 • spolupráce s ostatními subjekty