Děti

Odpolední klub pro děti

Odpolení klub pro děti mohou navštívit všechny děti a mládež od 5 do 15 let.

Pro děti a mládež je k dispozici vybavená klubovna různými hračkami, hrami, výtvarnými potřebami, počítači, dataprojektorem atd.

Díky aktivitám, kterých se děti a mládež mohou v zařízení zúčastnit se společně snažíme co nejvíce eliminovat společensky nežádoucí jevy, které jsou čím dál více všude kolem nás.

Na odpolední činnost s dětmi a během příměstských táborů čerpáme podporu z Operačního programu Zaměstnanost EU, pod číslem projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008061 a názvem projektu: Dětské kluby Klásek. Díky tomu jsou naše služby pro děti bezplatné