Domovy Klas o.p.s.
Sociální bydlení

Sociální bydlení

Cílem podporovaného bytu zvláštního určení v „Domovech KLAS“ je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k zpřístupnění sociálního bydlení v ORP Týn nad Vltavou s poskytováním vhodné kombinace nejen sociální práce za účelem snížení chudoby a počtu osob ohrožených sociálním vyloučením (osob v bytové nouzi) a zlepšit životní podmínky jednotlivců a komunity jako celku.

Základní cílovou skupinou jsou osoby v bytové nouzi. Osobou v bytové nouzi se rozumí osoba v ekonomicky produktivním věku (15 – 64 let), která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům. Rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely a zároveň její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,5 násobek průměrné měsíční mzdy.

Cílovou skupinou v bytech „Domovy KLAS“ jsou:

 • Osoby v nízkoprahové noclehárně
 • Osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice), osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu
 • Osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení)
 • Osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele
 • Osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení
 • Osoby žijící v nevhodném objektu- obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být obyvatelné)
 • Osoby v nízkoprahové noclehárně
 • Osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice), osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu
 • Osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut)
 • Osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek
 • Muži a ženy v azylovém domě
 • Matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě
 • Úplné rodiny v azylovém domě
 • Osoby v domě na půli cesty
 • Osoby v přístřeší po vystěhování z bytu
 • Žadatelé o azyl v azylových zařízeních
 • Osoby po opuštění věznice
 • Osoby před opuštěním zdravotnického zařízení
 • Osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče
 • Invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě
 • Osoby bydlící v bytě bez právního důvodu, osoby v nezákonně obsazené budově

 

Pronajímání bytů eviduje Domovy KLAS Chrášťany, o.p.s. Žádost je předávána k posouzení Radě pro přidělování bytů, která na základě návrhů a doporučení Domovy KLAS Chrášťany, o.p.s. rozhoduje o uzavření smlouvy o nájmu bytu. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-o-prideleni-bytu.docx 21.4 Kb