Sociální bydlení

Sociální bydlení

Aktuální volná kapacita bytů: 0 bytů

Cílem podporovaného bytu zvláštního určení v „Domovech KLAS“ je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k zpřístupnění sociálního bydlení v ORP Týn nad Vltavou s poskytováním vhodné kombinace nejen sociální práce za účelem snížení chudoby a počtu osob ohrožených sociálním vyloučením (osob v bytové nouzi) a zlepšit životní podmínky jednotlivců a komunity jako celku. Rekonstrukce bytů z prostředků evropských fondů IROP:

Zlepšení dostupnosti sociálního bydlení na Vltavotýnsku

Registrační číslo projektu:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_032/0003102

Základní cílovou skupinou jsou osoby v bytové nouzi. Osobou v bytové nouzi se rozumí osoba v ekonomicky produktivním věku (15 – 64 let), která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům. Rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely a zároveň její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,5 násobek průměrné měsíční mzdy.

Cílovou skupinou v bytech „Domovy KLAS“ jsou:

 • Osoby v nízkoprahové noclehárně
 • Osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice), osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu
 • Osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení)
 • Osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele
 • Osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení
 • Osoby žijící v nevhodném objektu- obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být obyvatelné)
 • Osoby v nízkoprahové noclehárně
 • Osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice), osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu
 • Osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut)
 • Osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek
 • Muži a ženy v azylovém domě
 • Matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě
 • Úplné rodiny v azylovém domě
 • Osoby v domě na půli cesty
 • Osoby v přístřeší po vystěhování z bytu
 • Žadatelé o azyl v azylových zařízeních
 • Osoby po opuštění věznice
 • Osoby před opuštěním zdravotnického zařízení
 • Osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče
 • Invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě
 • Osoby bydlící v bytě bez právního důvodu, osoby v nezákonně obsazené budově

 

Pronajímání bytů eviduje Domovy KLAS Chrášťany, o.p.s.

Bližší informace poskytne sociální pracovnice

telefonní kontakt: +420739210839

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
p11-prohlaseni-o-prijmech-a-vlastnictvi-1-.docx 105.7 Kb
p12-prijmovy-dotaznik-1-.docx 95.4 Kb
p13-prohlaseni-o-souladu-1-.docx 72.9 Kb
zadost-o-socialni-byt1.doc 127.5 Kb