O nás

"Nejlepší tělocvičnou a učebnou je příroda"

S tímto heslem se pustila do práce skupina rodičů ze spolku Pomoc, který sídlí v Čihovicích u Týna nad Vltavou. Společnými silami rekultivovali prostor, který místní označují jako čihovická buš a v červenci 2020 se podařilo zprovoznit firemní školku, která je částečně otevřena také veřejnosti. Buš dětem nabízí nekonečné možnosti k volné hře a poznávání přírody. Prostor je koncipován jako mini farma, děti mohou pěstovat zeleninu, hospodařit v sadu, nebo se starat o zvířata (ovečky, morčata, králíci). Jako zázemí slouží pohodlný kontejnerový příbytek vybavený šatnou, koupelnou, malou kuchyňkou a prostorem pro hru a odpočinek. K dispozici jsou didaktické a výtvarné pomůcky a knihovna.

Jak skupina funguje

Dětská skupina má kapacitu deset dětí ve věku 4-7 let (výjimečně také děti tří leté). Děti se aktivně podílejí na každodenním chodu skupiny. Samy si připravují svačiny, uklízejí, myjí nádobí. Společně s průvodci pracují na pozemku v Buši, pěstují zeleninu, bylinky. Skupina chodí na výpravy do lesa, k řece, k rybníkům nebo do města, kde navštěvuje knihovnu nebo muzeum. S dětmi pracují tři průvodci (Jana Polánská, Lucie Vlasáková, Darina Netíková). Výhodou menšího počtu dětí je individuální přístup. Každé dítě má díky tomu možnost zvolit si aktivity svobodně, podle svých potřeb. Do skupiny mohou přijít děti, které jsou přiměřeně samostatné a komunikativní. Při hygieně, převlékání nebo stravování dětem pomáháme, ale postupně je vedeme k úplné samostatnosti. Děti v předškolním věku se ve skupině připravují na vstup do školy. Na přípravě se aktivně podílejí také rodiče.

Rodiče jsou nedílnou součástí komunity. Účastní se akcí a slavností, podle svých možností se zapojují do pracovních brigád, vypomáhají s provozem. V porovnání s jinými skupinami tohoto typu jsou měsíční platby nastaveny finančně příznivěji. Rodiče se zapojují do společné snahy skupinu dlouhodobě udržet. To znamená, že přispívají společnou prací, shánějí finance z různých projektů nebo od sponzorů.