Vzdělávací služby

Vzdělávací služby

 

V rámci našich vzdělávacích služeb jsme schopni konkrétní cílové skupině zajistit vzdělávání. Cílová skupina je dána projektem, do kterého jsme nebo případně budeme zapojeni.

Může se jednat o různé formy vzdělávání, například:

  • školení
  • semináře
  • praktické kurzy zaměřené na rozvoj osobnosti ...

V minulosti naši senioři již prošli jedním vzdělávacím kurzem, a sice: "My se myší nebojíme". Jednalo se o seznámení seniorů se základní prací na počítači.