Sociální služby

Jaké sociální služby poskytujeme?

Domovy KLAS, o.p.s poskytuje následující sociální služby:

  • Základní sociální poradenství - Cílem je poskytnout dětem, mládeži, seniorům a veřejnosti potřebné informace, které přispívají k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Můžeme Vám pomoci s doporučením navazujícího poradenského zařízení, například v oblasti práva, psychologie, vzdělávání či jiných navazujících služeb. Poradíme s možnostmi čerpání dávek a příspěvků ze systému sociálního zabezpečení
  • Služby sociální péče - Naše zařízení poskytuje pečovatelskou službu, a to buď terénní nebo ambulantní formou, osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob nebo v zařízení Domova s pečovatelskou službou v Temelíně.
     
  • Služby sociální prevence - Služby sociální prevence napomáhají sociálnímu vyloučení dětem, mládeži a seniorům, kteří navštěvují naše klubové zařízení volnočasových aktivit.