Sociálně aktivizační služby

Poskytujeme sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Dům sociálních služeb Chrášťany:

 

  • Služby sociální prevence – zabraňuje sociálnímu vyloučení osob, konfliktům se společností, napomáhá lidem překonat jejich nepříznivou sociální situaci, chrání společnost před šířením negativních společenských jevů. Poskytuje prostor pro společné setkávání, zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity
  • Sociálně terapeutické činnosti – rozvoj a udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, které podporují sociální začleňování, poradenství, podpora soběstačnosti a samostatnosti, sebeobsluhy, nácvik úkonů potřebných k péči o vlastní osobu, domácnost apod.
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí