Popis

Posláním je pomoc seniorům, osobám v tíživé životní situaci, osobám osamělým, s organizací volného času, v navazování kontaktů, začleňování do společnosti, umožněním jejich seberealizace účastí na kulturním životě, na výletech, zájezdech a besedách k různým tématům a zvyšování si tělesné zdatnosti.