Projekty

Název projektu: Sociální práce s klienty sociálního bydlení na Vltavotýnsku - CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014222

Příjemce: Domovy KLAS Chrášťany o.p.s.

Stručný popis projektu: 


Projekt je zaměřen na poskytování vhodných sociálních (mimo režim zákona o sociálních službách) a dalších služeb pro klienty sociálních bytů, které vlastní a provozuje žadatel. Smyslem projektu je podpora osob sociálně vyloučených a osob sociálním vyloučením ohrožených (osob v bytové nouzi) zlepšit životní podmínky jednotlivců, přispět tak k sociálnímu začleňování a k prevenci sociálního vyloučení.
Projekt má vazbu na komplement. projekt Zlepšení dostupnosti sociálního bydlení na Vltavotýnsku.

Cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu je navázání sociální práce s minimálně 70 % klientů sociálních bytů starších 18 let a z nich pomoci minimálně 50 % s vyhledáním vhodného a dostupného bydlení. Dosažení cíle projektu by mělo přispět k řešení výše uvedeného problému. Sociální práce bude založena na individuálním a dobrovolném základu. Žádný z klientů nebude nucen ke spolupráci ani to nebude podmínka přijetí do sociálního bytu.

Výsledky projektu: 

Individuální přístup ke klientovi, vhodně zvolené aktivity a kompetentní zaměstnanci poskytnou co nejvhodnější podmínky pro začlenění klientů do společnosti. Očekáváme, že:
- si klient uvědomí a přijme své problémy a vykročí na cestu k jejich řešení,
- se zlepší / změní postoj klienta k řešení jeho situace (od pasivity k aktivitě),
- se zlepší povědomí klienta o jeho právech a povinnostech,
- se zlepší jeho finanční gramotnost,
- se zlepší jeho vztahy s rodinnou, komunitou a celou společností,
- se zlepší jeho situace na trhu práce aj.