Popis činností
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • hry, soutěže, vyrábění
  • výlety, příměstské prázdninové tábory