Mládež

Klubovna pro děti a mládež Klásek

Posláním naší služby je poskytovat pomoc, podporu a bezpečný prostor dětem a mládeži ve věku od 6 do 15 let. Do klubu může přijít každý, kdo chce smysluplně trávit volný čas v partě s vrstevníky, nebo si jen tak popovídat o životě, o svých problémech.

Pro děti a mládež je k dispozici vybavená klubovna různými hračkami, hrami, výtvarnými potřebami, počítači, dataprojektorem atd.

Díky aktivitám, kterých se děti a mládež mohou v zařízení zúčastnit se společně snažíme co nejvíce eliminovat společensky nežádoucí jevy.

Během školních prázdnin a podle zájmu rodičů a dětí provozujeme příměstské tábory pro děti, vždy v době od 8:00 do 16:00 hodin.

Na odpolední činnost s dětmi a během příměstských táborů čerpáme podporu z Operačního programu Zaměstnanost EU, pod číslem projektu  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016411 a názvem projektu: Dětské kluby Klásek II. Díky tomu jsou naše služby pro děti bezplatné

Naší činnost podporuje také Jihočeský kraj formou dotací.

Přihlášku do klubu a na příměstský tábor naleznete v příloze.

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-primestske-chrastany.pdf 1144.4 Kb
prihlaska-chrastany-21-22.docx 229.4 Kb
prihlaska-chrastany-letni-tabor-21-22-i..docx 229.6 Kb
prihlaska-chrastany-letni-tabor-21-22-ii..docx 229.7 Kb
prihlaska-chrastany-letni-tabor-21-22-iii..docx 229.8 Kb